Betingelser

Allmänna villkor för GBROTHERS SRLS

§1 Giltighet gentemot företagare och definitioner av begrepp

(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som gäller vid beställningstillfället.

En konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (§ 13 BGB).

§2 Ingående av avtal, lagring av avtalstexten

(1) Följande bestämmelser om avtalets ingående gäller för beställningar via vår onlinebutik https://splashblasters.at

(2) Om avtalet ingås följer avtalet med

GBROTHERS SRLS
Ebrahim Ghazanfar
via langrain 30E
IT-39043 Klausen
Registreringsnummer
kanslirätt
betingelser.

(3) Presentationen av varorna i vår onlinebutik utgör inte ett juridiskt bindande avtalserbjudande från vår sida, utan är endast en icke-bindande uppmaning till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa de önskade varorna lämnar konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal.
(4) När en beställning tas emot i vår onlinebutik gäller följande regler: Konsumenten lämnar ett bindande avtalserbjudande genom att framgångsrikt slutföra beställningsförfarandet i vår onlinebutik.

Beställningen sker i följande steg:

1) Val av önskade varor
2) Bekräfta genom att klicka på knappen "Beställ".
3) Kontrollera informationen i varukorgen
4) Tryck på "checkout"-knappen
5) Registrera dig i onlinebutiken efter att du har registrerat dig och angett registreringsuppgifterna (e-postadress och lösenord).
6) Omkontroll eller korrigering av respektive inmatade data.
7) Bindande leverans av beställningen genom att klicka på knappen "beställ mot avgift" eller "köp"
Innan beställningen skickas bindande kan konsumenten gå tillbaka till webbplatsen där kundens information finns registrerad och korrigera inmatningsfel genom att trycka på knappen "Tillbaka" i den webbläsare han använder och efter att ha kontrollerat sina uppgifter. avbryta beställningsprocessen. Vi bekräftar mottagandet av beställningen omedelbart genom ett automatiskt genererat e-postmeddelande ("orderbekräftelse"). Med detta accepterar vi ditt erbjudande.

(5) Lagring av avtalstexten för beställningar via vår webbshop: Vi sparar avtalstexten och skickar dig orderdata och våra allmänna villkor via e-post. Du kan se villkoren när som helst på https://splashblasters.at/pages/agb. Du kan se dina tidigare beställningar i vårt kundområde under Mitt konto --> Mina beställningar.

§3 Priser, fraktkostnader, betalning, förfallodag

(1) De angivna priserna inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter. Dessutom tillkommer eventuella fraktkostnader.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala via PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard).


§4 Leverans

(1) Om vi ​​inte tydligt har angivit något annat i produktbeskrivningen, är alla varor vi erbjuder redo för omedelbar leverans. Leverans sker senast inom 21 arbetsdagar. Vid förskottsbetalning börjar tidsfristen för leverans dagen efter att betalningsordern skickats till den bank som ansvarar för överföringen och, för alla andra betalningsmetoder, dagen efter att avtalet ingåtts. Om tidsfristen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag på utlämningsstället, slutar fristen nästkommande vardag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda föremålet, även vid postorderköp, övergår till köparen först när föremålet överlämnas till köparen.

§5 Äganderättsförbehåll

Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

************************************************** *********************************************** ****

§6 Ångerrätt för kunden som konsument:

Ångerrätt

Konsumenter har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, där en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte till övervägande del kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:

Ångerrätt


Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du kontakta oss
GBROTHERS SRLS
Ebrahim Ghazanfar
via langrain 30E
IT-39043 Klausen
Mejla ghazanfaribrahim17@gmail.com
informera dig om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, även om detta inte är obligatoriskt.

Konsekvenser av återkallelse

Om du säger upp detta avtal kommer vi att återbetala till dig alla betalningar som tagits emot från dig, inklusive leveranskostnader (förutom extra kostnader som beror på att du väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) som ska återbetalas omedelbart och kl. senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter till följd av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om din uppsägning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Slut på återkallelse

************************************************** *********************************************** ****

§7 Uppsägningsblankett

Exempel på avbokningsformulär

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)
Vid:
GBROTHERS SRLS
Ebrahim Ghazanfar
via langrain 30E
IT-39043 Klausen
Mejla ghazanfaribrahim17@gmail.com

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

________________________________________________

Beställd den (*)/mottagen den (*)

__________________

Namn på konsument(er)

________________________________________________

Adress till konsumenten/konsumenterna


________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för pappersavisering)

__________________

Datum

__________________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

§8 Garanti

De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

§9 Avtalsspråk

Som avtalsspråk kommer tyska att finnas exklusivt tillgängligt.